One Ring ...

 

Home
Up
eBook

Poniżej przedstawiam dla zainteresowanych oryginał oraz trzy tłumaczenia słynnych wersów z "Władcy Pierścieni". I które tłumaczenie jest najlepsze?

Three Rings for the Elven-kings under the sky,
    Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
    One for Dark Lord on his dark throne,
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
    One Ring to rule them all, One Ring to find them,
    One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.

Oryginał

Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem,
Siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach,
Dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych,
Jeden dla Władcy Ciemności na czarnym tronie
W krainie Mordor, gdzie zaległy cienie.
Jeden, by wszystkimi rządzić, Jeden by wszystkie odnaleźć,
Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemność związać
W krainie Mordor, gdzie zaległy cienie.

tłumaczenie Marii Skibniewskiej
wcześniejsze wydania

Trzy pierścienie elfowym władcom szlachetnego miana,
Siedem krzatów monarchom w kamiennych sal koronie,
Dziewięć ludzkim istotom, którym śmierć pisana,
Jeden dla Władcy Ciemności, co trwa na mrocznym tronie
W Mordorze, moc którego zwycięży, nie chciana.
Ten Jedyny, by rządzić wszystkimi, ten Jedyny, by wszystkie odnaleźć,
Ten Jedyny, by zebrać je wszystkie i w ciemności zespolić więzami
W Mordorze, moc którego zwycięży, nie chciana.

tłumaczenie Jerzy Łoziński
wydanie Zysk i S-ka, 1996

Trzy Pierścienie dla królów elfickich pod niebem jasnym,
Siedem dla krasnoludzkich władców we dworach kamiennych,
Dziewięć dla ludzi, którym śmierć sądzona,
Jeden Czarnemu Władcy na czarnym tronie
W Mordorze, ziemi, gdzie Ciemność zaległa.
Jeden, by nimi władać, Jeden, by je znaleźć,
Jeden, by je zgromadzić i wszystkie skrępować
W Mordorze, ziemi, gdzie Ciemność zaległa.

tłumaczenie Tadeusz Olszański
wydanie Amber 2001


 
©2022 Bartłomiej Prędki
Ostatnio zmodyfikowane: 2022-03-02