Strona główna
W górę
Nagrody

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, członek rzeczywisty PAN, ur. w 1952 r., uzyskał tytuł naukowy profesora w 1989 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka. Jest założycielem i kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od 1991 r. jest profesorem zwyczajnym w Politechnice Poznańskiej, a od 2003 r. jest także profesorem zwyczajnym w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W kadencji 2019-2022 pełni funkcję Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. W 2004 r. został członkiem korespondentem, a w 2013 r. członkiem rzeczywistym PAN. W latach 2011-2018 był Prezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W 2015 r. został wybrany na przewodniczącego Academia Europaea w Sekcji Informatycznej.

Jego specjalnością naukową jest informatyka, a w szczególności „inteligentne systemy wspomagania decyzji”, na które składają się badania operacyjne, sztuczna inteligencja i nowe technologie informatyczne. Jest m.in. autorem oryginalnej metodyki wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z niekompletnych danych, za którą otrzymał w 2005 r. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Metodyka ta wykorzystuje autorską dominacyjną teorię zbiorów przybliżonych. Teoria ta wzbogaca metodykę sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w aspekcie uczenia się preferencji. Znajduje ona różnorakie zastosowania we wspomaganiu decyzji, m.in. w medycynie, przemyśle, farmacji, projektowaniu i diagnozowaniu urządzeń technicznych, w ochronie środowiska i w marketingu.

Prof. Roman Słowiński cieszy się uznaniem w świecie naukowym jako twórca szkoły naukowej inteligentnego wspomagania decyzji. Wypromował 26 doktorów, z których 16 ma już habilitację lub tytuł profesora.

Wielokrotnie przebywał za granicą jako profesor wizytujący w czołowych ośrodkach naukowych swojej specjalności we Francji, USA, Włoszech, Japonii, Chinach, Szwajcarii i Kanadzie. W szczególności spędził łącznie przeszło 4 lata we Francji, gdzie na Uniwersytecie Paryskim Dauphine otrzymał z konkursu tzw. katedrę europejską.

Jako autor lub współautor opublikował 14 książek oraz ponad 400 artykułów naukowych, w tym ponad 300 artykułów w wydawnictwach z listy JCR. Według Web of Science h-index=51, Scopus h-index=60, a Google Scholar h-index=84. W rankingu TOP 2% scientists of the World zajmuje pozycję 15.536 na 160.000.

Od 1999 r. prof. Roman Słowiński jest redaktorem naczelnym czasopisma European Journal of Operational Research (Elsevier, CiteScore 2019=8,5) jednego z najważniejszych światowych czasopism z zakresu badań operacyjnych. Jest też członkiem redakcji dwudziestu innych międzynarodowych czasopism naukowych. Jest przewodniczącym Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO (Association of European Operational Research Societies) nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji, prezydentem Sekcji MCDM INFORMS, oraz b. prezesem International Rough Set Society o statusie Fellow. W latach 2009-2013 był członkiem panelu ekspertów European Research Council (PE6 Computer Science).

Otrzymał status Fellow towarzystw: IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers - 2017), IRSS (International Rough Set Society - 2015), INFORMS (The Institute for Operations Research and the Management Sciences - 2019) oraz IFIP (International Federation for Information Processing - 2019). Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Trzy uniwersytety zagraniczne nadały mu tytuł doktora honoris causa: Faculte Polytechnique de Mons (Belgia) 2000 r., Universite Paris Dauphine (Francja) 2001 r., Technical University of Crete w Chanii (Grecja) 2008 r. Senat Nanjing University of Aeronautics and Astronautics w Nanjing, Chiny, nadał mu tytuł “Honorary Professor“ 2018.

Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Złoty Medal EURO (Association of European Operational Research Societies, Aachen, 1991), nagrodę im. F. Edgewortha i V. Pareto (International Society on Multiple Criteria Decision Making, Cape Town, 1997), Subsydium Profesorskie "Mistrza" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001), Nagrodę Naukową Miasta Poznania (2003), Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005), Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2016) oraz Nagrodę Naukową Prezesa Rady Ministrów (2020) za stworzenie szkoły naukowej, która łączy specjalność badań operacyjnych i sztucznej inteligencji w kontekście nowych technologii informacyjnych.

Roman Słowiński został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu nadało mu godność „wybitnej osobistości pracy organicznej ze statuetką Złotego Hipolita (2017), a Rada Miasta Poznania nadała mu tytuł Zasłużonego dla Miasta Poznania (2018).

Działalność społeczna: od 2006 r. jest członkiem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim; w latach 2006-2010 był członkiem pierwszej polskiej Rady Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.