Strona główna
W górę
Nagrody/Awards

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, członek rzeczywisty PAN, ur. w 1952 r., uzyskał tytuł naukowy profesora w 1989 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka. Jest profesorem w Politechnice Poznańskiej, gdzie w 1989 r. założył Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki. Od 2003 r. jest także profesorem w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W kadencji 2019-2022 pełnił funkcję Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. W 2004 r. został członkiem korespondentem, a w 2013 r. członkiem rzeczywistym PAN. W latach 2011-2018 był Prezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od 2016 do 2019 r. był przewodniczącym Komitetu Informatyki PAN. W 2013 r. został wybrany na członka Academia Europaea w Sekcji Informatycznej.

Jego specjalnością naukową jest informatyka, a w szczególności „inteligentne systemy wspomagania decyzji”, na które składają się badania operacyjne, sztuczna inteligencja i nowe technologie informatyczne. Jest m.in. autorem oryginalnej metodyki wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z niekompletnych danych, za którą otrzymał w 2005 r. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Metodyka ta wykorzystuje autorską dominacyjną teorię zbiorów przybliżonych. Teoria ta wzbogaca metodykę sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w aspekcie uczenia się preferencji. Znajduje ona różnorakie zastosowania we wspomaganiu decyzji, m.in. w medycynie, przemyśle, farmacji, projektowaniu i diagnozowaniu urządzeń technicznych, w ochronie środowiska i w marketingu.

Prof. Roman Słowiński cieszy się uznaniem w świecie naukowym jako twórca szkoły naukowej inteligentnego wspomagania decyzji. Wypromował 28 doktorów, z których 16 ma już habilitację lub tytuł profesora.

Wielokrotnie przebywał za granicą jako profesor wizytujący w czołowych ośrodkach naukowych swojej specjalności we Francji, USA, Włoszech, Japonii, Chinach, Szwajcarii, Kanadzie i w Niemczech. W szczególności spędził łącznie przeszło 4 lata we Francji, gdzie na Uniwersytecie Paryskim Dauphine otrzymał tzw. katedrę europejską.

Jako autorlub współautor opublikował 16 książek oraz ponad 550 artykułów naukowych, w tym ponad 350 artykułów w wydawnictwach z listy JCR. Według Google Scholar h-index=95, Scopus h-index=71, a Web of Science h-index=63. Zajmuje wysoką pozycję w rankingu TOP 2% scientists of the World, a w rankingu najlepszych naukowców w dziedzinie informatyki, opublikowanego przez Research.com zajął 413 miejsce na świecie i nr 1 w Polsce. Publikacje Romana Słowińskiego można znaleźć pod adresem: https://orcid.org/0000-0002-5200-7795.

Od 1999 r. prof. Roman Słowiński jest redaktorem naczelnym czasopisma European Journal of Operational Research (Elsevier, CiteScore 2022=11,2) jednego z najważniejszych światowych czasopism z zakresu badań operacyjnych. Jest też członkiem komitetu redakcyjnego kilkunastu innych międzynarodowych czasopism naukowych. Jest przewodniczącym Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO (Association of European Operational Research Societies) nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji, b. prezydentem Sekcji MCDM INFORMS, oraz b. prezesem International Rough Set Society. W latach 2009-2013 był członkiem panelu ekspertów European Research Council (PE6 Computer Science).

Fellow member towarzystw naukowych: IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers - 2017), IRSS (International Rough Set Society - 2015), INFORMS (The Institute for Operations Research and the Management Sciences - 2019),  IFIP (International Federation for Information Processing - 2019), IFORS (International Federation of Operational Research Societies - 2022), IAITQM (International Academy of Information Technology and Quantitative Management - 2022), AAIA (Asia-Pacific Artificial Intelligence Association - 2022) oraz AIIA (International Artificial Intelligence Industry Alliance - 2024). Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa InformatycznegoPolskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Sześć uniwersytetów zagranicznych nadało mu tytuł doktora honoris causaFaculte Polytechnique de Mons (Belgia) 2000 r., Université Paris Dauphine (Francja) 2001 r., Technical University of Crete w Chanii (Grecja) 2008 r., Nanjing University of Aeronautics and Astronautics w Nanjing (Chiny) 2018 r., Hellenic Mediterranean University (Grecja) 2022 r. oraz University of West Attica w Atenach (Grecja) 2024 r.

Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Złoty Medal EURO (Association of European Operational Research Societies, Aachen, 1991), nagrodę im. F. Edgewortha i V. Pareto (International Society on Multiple Criteria Decision Making, Cape Town, 1997), Subsydium Profesorskie "Mistrz" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001), Nagrodę Naukową Miasta Poznania (2003), Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005), Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2016), Nagrodę Naukową Prezesa Rady Ministrów (2020), Nagrodę im. Richarda Price’a w zakresie Nauki o Danych (ITQM, Chengdu, 2021) oraz Nagrodę Naukową Humboldta (2023).

Roman Słowiński został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu nadało mu godność „wybitnej osobistości pracy organicznej ze statuetką Złotego Hipolita (2017), a Rada Miasta Poznania tytuł Zasłużonego dla Miasta Poznania (2018). W 2022 r. Premier rządu Republiki Francuskiej nadal mu tytuł i insygnia Oficera Palm Akademickich.

Działalność społeczna: od 2006 r. jest członkiem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim; w latach 2006-2010 był członkiem pierwszej polskiej Rady Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Kwiecień, 2024