Strona g│ˇwna Seminaria Pracownicy

Kierownik zak│adu

Roman S│owi˝ski, prof. dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Samodzielni pracownicy naukowi

Andrzej Jaszkiewicz, prof. dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Mi│osz Kadzi˝ski, dr hab. in┐., prof. PP

Maciej Komosi˝ski, dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Wojciech Kot│owski, dr hab. in┐., prof. PP
[Strona WWW]

Krzysztof Krawiec, prof. dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Miko│??aj Morzy, dr hab. in┐., prof. PP

Jerzy Stefanowski, prof. dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Robert Susmaga, dr hab. in┐.

Izabela Szczŕch, dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Szymon Wilk, dr hab. in┐., prof. PP

Piotr Zielniewicz, dr hab. in┐.

Pracownicy ze stopniem doktora

Irmina Mas│owska, dr in┐.

Tomasz Pawlak, dr in┐.

Bart│omiej Prŕdki, dr in┐.
[Strona WWW]

Marcin Szel╣g, dr in┐.
[Strona WWW]

Andrzej Szwabe, dr in┐.

Micha│ Tomczyk, dr in┐.

Pracownicy na stanowisku asystenta

Iwo B│╣dek, mgr in┐.

Anna Labijak, mgr in┐.

Mateusz Lango, mgr in┐.

Magdalena Martyn, mgr in┐.

Agnieszka Mensfelt, mgr in┐.

Konrad Miazga, mgr in┐.

Pracownicy in┐ynieryjni i techniczni

Luiza Budzy˝ska, mgr in┐.

Piotr Poznaniak, mgr in┐.

Alfabetycznie

Iwo B│╣dek, mgr in┐.

Luiza Budzy˝ska, mgr in┐.

Andrzej Jaszkiewicz, prof. dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Mi│osz Kadzi˝ski, dr hab. in┐., prof. PP

Maciej Komosi˝ski, dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Wojciech Kot│owski, dr hab. in┐., prof. PP
[Strona WWW]

Krzysztof Krawiec, prof. dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Anna Labijak, mgr in┐.

Mateusz Lango, mgr in┐.

Irmina Mas│owska, dr in┐.

Magdalena Martyn, mgr in┐.

Agnieszka Mensfelt, mgr in┐.

Konrad Miazga, mgr in┐.

Miko│aj Morzy, dr hab. in┐., prof. PP

Tomasz Pawlak, dr in┐.

Piotr Poznaniak, mgr in┐.

Bart│omiej Prŕdki, dr in┐.
[Strona WWW]

Roman S│owi˝ski, prof. dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Jerzy Stefanowski, prof. dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Robert Susmaga, dr hab. in┐.

Izabela Szczŕch, dr hab. in┐.
[Strona WWW]

Marcin Szel╣g, dr in┐.
[Strona WWW]

Andrzej Szwabe, dr in┐.

Micha│ Tomczyk, dr in┐.

Szymon Wilk, dr hab. in┐., prof. PP

Piotr Zielniewicz, dr hab. in┐.