Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji

Strona główna Seminaria Pracownicy Software & Projects

Witamy w Zakładzie Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji!

Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji (ang. Intelligent Decision Support Systems), kierowany przez profesora Romana Słowińskiego, skupia pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów specjalizujących się w dziedzinie wspomagania decyzji w oparciu o metodykę badań operacyjnych i sztucznej inteligencji.

IDSS jest członkiem European Knowledge Discovery Network of Excellence.

Tutaj można znaleźć krótką prezentację naszego Zakładu.

Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

E-mail, faks oraz wszelkie inne informacje są dostępne za pośrednictwem sekretariatu Instytutu Informatyki.


The IDSS group, headed by Professor Roman Słowiński, is a team of top-level researchers and consultants specialized in decision support based on methodologies of operational research and artificial intelligence.

Its staff includes internationally recognized experts with strong publication records and cooperating Ph.D. students, who graduate from the Faculty of Computing and Telecomunications - an educational unit highly scored in independent rankings. The team competences encompass research abilities as well as pragmatic problem solving, design, implementation and tutorial skills.

IDSS is a member of European Knowledge Discovery Network of Excellence.

Here you can find a short presentation of our group.

The laboratory is an organizational unit within the Institute of Computing Science of the Poznań University of Technology.

Laboratory of Intelligent Decision Support Systems
Piotrowo 2, 60-965 Poznań, Poland

Click here to go to the web page of the Institute of Computing Science.