Strona główna
Bieżące
Sem. zimowy 21/22
Sem. letni 2021/22

Plan seminariów Sekcji „Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji oraz Obliczeń Granularnych” Komitetu Informatyki PAN

Prowadzący: prof. Roman Słowiński

Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Instytut Informatyki PP

Semestr zimowy 2021/22

19.10.2021
Mgr inż. Iwo Błądek, Instytut Informatyki PP
Counterexample-Driven Symbolic Regression
[PDF][Nagranie]

26.10.2021
Dr Paweł Swoboda, Max-Planck Institute for Informatics, Saarbrücken, Germany
Combinatorial optimization in computer vision and machine learning
[PDF][Nagranie]

09.11.2021
Mgr inż. Jan Karwowski, prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Metaheurystyczna aproksymacja stanu równowagi Stackelberga w grach wielokrokowych z niepełną informacją
[Nagranie]

30.11.2021
Dr hab. inż. Izabela Szczęch, dr hab. inż. Robert Susmaga, Instytut Informatyki PP
Metoda TOPSIS od środka (The Inner Workings of TOPSIS)
[Nagranie]

07.12.2021 - seminarium odwołane
Dr inż. Tomasz P. Pawlak, Instytut Informatyki PP, prof. Michael O'Neill, University College Dublin, Dublin, Ireland
Grammatical evolution for constraint synthesis for mixed-integer linear programming

14.12.2021
Mgr inż. Mateusz Lango, Instytut Informatyki PP
Nowe zagadnienia w analizie wydźwięku tekstu
[PDF][Nagranie]

18.01.2022
Dr inż. Szymon Bobek, Instytut Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Kraków
Challenges in Explainable Artificial Intelligence for Industry 4.0
[Nagranie]

25.01.2022 - seminarium przeniesione z 11.01
Mgr inż. Magdalena Martyn, dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof. PP, Instytut Informatyki PP
Advances in preference disaggregation sorting methods based on outranking- and rule-based preference models
[Nagranie]