Publikacje

 

Home
Up
Publikacje
Materiały
Budowa

Poniżej znajduje się lista moich publikacji.

horizontal rule

Artykuły w czasopismach

J. Krysiński, J. Płaczek, A. Skrzypczak, J. Błaszczak, B. Prędki:  Analysis of Relationships Between Structure, Surface Properties, and Antimicrobial Activity of Quaternary Ammonium Chlorides, QSAR & Combinatorial Science, 9/09, Vol. 28 (2009), str. 995-1002.

J. Krysiński, A. Skrzypczak, G. Demski, B. Prędki: Application of the rough set theory in structure activity relationships of antielectrostatic imidazolium compounds, Quantitative structure activity relationship, 5-6/02, Vol. 20 (2002), str. 395-401.

S. Greco, B. Prędki, R. Słowiński: Searching for an equivalence between decision rules and concordance-discordance preference model in multicriteria choice problems, Control & Cybernetics, Vol. 31, 2002, No. 4, str.921-935.

 Artykuły w monografiach zagranicznych

J. Błaszczyński, B. Prędki, R. Słowiński: Telesfor - Telemedical Real-Time Communication Support System [w] E. Piętka, J. Kawa (red.) Information Technologies in Biomedicine, Advances in Soft Computing vol. 47, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008, str. 497-504.

B. Prędki, R. Słowiński, J. Stefanowski, R. Susmaga, Sz. Wilk: ROSE – software implementation of the rough set theory, [w] A. Skowron (red.) Rough Sets and Current Trends in Computing, Lecture Notes in Artificial Intelligence vol. 1424, Springer Verlag, Berlin, 1998, str. 605-608.

B. Prędki, Sz. Wilk: Rough Set Based Data Exploration using ROSE system, [w] Z.W. Raś, A.Skowron, (red.) Foundations of Intelligent Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence vol. 1609, Springer Verlag, Berlin, 1999, 172-180.

 Artykuły w materiałach konferencyjnych

A. Antczak, Z. Kwias, A. Mackiewicz, K. Słowiński, B. Prędki, P. Szymanowski, P. Nowakowski: Sztuczna inteligencja w opracowaniu modeli immunoterapii raka nerki, Materiały XXX Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Łódź 2000 - Urologia Polska, 2000/53/2a, str. 116-117.

M. Hapke, A. Jaszkiewicz, P. Kominek, B. Prędki, Sz. Wilk, P. Dachtera, P. Jurga: Eksperymentalna ocena podstawowych technik inżynierii oprogramowania. [w] Materiały I Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania, Kazimierz Dolny 11-13.10.1999. Informatyka Stosowana S4/99, Politechnika Lubelska, Lublin, 1999, str. 311-319.

R. Szoszkiewicz, J. Załuski, J. Krysinski, S. Wilk, B. Prędki: Application of the rough sets theory to evaluate prognostic factors in breast cancer. ECCO XIII - The European Cancer Conference, Paris 30.X - 3.XI. 2005, Abstract Book p. 120; poster no 428.
 

 Inne artykuły i raporty

B. Prędki, R. Słowiński, J. Stefanowski, R. Susmaga, Sz. Wilk: ROSE – Rough Set Data Explorer, Bulletin of International Rough Set Society, Vol. 2, No. 1, 1998, str. 31-34.

B. Prędki: ROSE – Rough Set Data Explorer Technical Description, Raport Badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, RA-006/98, 1998.

B. Prędki, Sz. Wilk, R. Słowiński, J. Stefanowski, R. Susmaga: User’s and technical guide of ROSE 2 (Rough Set Data Explorer), Raport Badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, RA-010/99, 1999.

B. Prędki: Rule generation based on concordance-discordance in multicriteria choice and ranking problems, Raport Badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, RA-013/2000, 2000.

L. Budzyńska, I. Masłowska, B. Prędki: Automatyczne zarządzanie dynamicznymi użytkownikami Novell Netware na stacjach roboczych Windows NT/XP, Raport Badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, RB-007/02, 2002.

B. Prędki: Qualitative Decision Models for Structured Modeling Technology, Raport IIASA IR-04-050, Laxenburg, Austria, 2004.

horizontal rule

Niektóre pozycje są udostępnione w postaci plików Adobe PDF. Do ich otwarcia konieczny jest Adobe Reader 6.0 oraz hasło. Hasło można uzyskać wysyłając prośbę na mój adres pocztowy.

©2020 Bartłomiej Prędki
Ostatnio zmodyfikowane: 2020-09-14